Villkor

Information om kakor (cookies)

En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Vi använder både sessionscookies (som löper ut när du stänger din webbläsare) och beständiga cookies (som är kvar på enheten under en viss tid eller tills du tar bort dem). Dessa typer av kakor används på vår webbplats:

Nödvändiga operativa

Dessa cookies är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla webbplatsen. Till exempel håller de koll på om man är en vanlig besökare eller är inloggad som administratör.

Prestanda och analys

Vi använder dessa cookies för att analysera hur vår webbplats nås, används, eller presterar. Vi använder denna information för att underhålla, driva och kontinuerligt förbättra webbplatsen. Vi kan också få information från våra nyhetsbrev via e-post, inklusive om du öppnat eller klickat på något av dess innehåll. Denna information talar om för oss hur effektiva våra nyhetsbrev är och hjälper oss att se till att vi levererar information som du tycker är intressant.

Tredje part

Vi kan låta våra affärspartners använda cookies i eller utanför webbplatsen för samma ändamål som anges ovan, inklusive att samla in information om dina online-aktiviteter över tid och mellan olika webbplatser.

Webbplatsen går bra att använda utan kakor. Se information för din webbläsare för att stänga av dessa.

GDPR

Generellt

Webbplatsen drivs av Lifeline Entertainment & Lifeline Management, Linnégatan 89C, 10451 Stockholm. (Nedan kallad Lifeline) Genom användning av denna webbplats accepterar du, till var tid, gällande villkor. Villkoren omfattar all användning av webbplatsen. Lifeline förbehåller sig rätten att lägga till, ändra, förnya samt förbättra informationen på webbplatsen.

Rättigheter

Allt innehåll på webbplatsen är upphovsrättsskyddad. Information och bilder som publiceras på webbplatsen tillhör Lifeline, utom de platser där annat anges. Information och bilder som publiceras om ett evenemang tillhör tredjepart, oftast evenemangets arrangör, artist, fotograf etc. och får alltid vidarepubliceras i syfte att marknadsföra evenemanget. Innehåll på webbplatsen får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan skriftligt samtycke av Lifeline. Det är tillåtet att använda bilder och text för icke kommersiellt privat bruk, om det tydligt framkommer att Lifeline är upphovsägare.

Länkar och hyperlänkar

Länkar och hyperlänkar till tredjepart från Lifelines webbsidor är tillåtet. Lifeline tar inte på sig något ansvar för innehåll, information eller annat material på tredjeparts webbsidor, och tredjepart har själv ansvar för att underrätta sig om villkoren för dessa webbsidor.

Ansvarsbegränsning

Lifeline ger ingen garanti för webbplatsens funktionalitet, tillgänglighet eller för att innehåll på webbplatsen är korrekt. Lifeline ger heller ingen garanti för innehåll på sidor från tredjepart som vi länkar till.

Personuppgifter och säkerhet

Lifeline tar sekretess på största allvar. Vi hämtar inte in personuppgifter som inte är relevanta och nödvändiga för att kunna leverera våra tjänster till dig som kund. Du ger oss rätt att använda, lagra och behandla relevant information genom att använda Lifelines webbsidor. Personupplysningarna kan bli delade med tredjepart om Lifeline ser det som nödvändigt för att administrera, driva och underhålla webbplatsen.

Nyhetsbrev

Vi förbehåller oss rätten att skicka relevant information till dig via e-post. Detta kan vara bekräftelse på din bokning, info om t ex flyttade/inställda evenemang eller nyhetsbrev. När du köper biljett av oss lägger vi till dig i vårt kundregister, och vi använder då din e-post för att skicka information och uppdateringar kring evenemang. Du kan avsäga dig vårt nyhetsbrev genom att nederst i nyhetsbrevet klicka på den för detta ändamål angivna länk.

Betalning

Det finns inga betalningslösningar på Lifelines webbsidor. Lifeline länkar till biljettsystem, vi hänvisar till att läsa sekretess och juridisk information på dessa sidor.

Frågor

Har du några frågor gällande GDPR i största allmänhet eller dina uppgifter i synnerhet, tveka inte att kontakta oss på info@lifeline.se.

Köp & Kundvillkor

Biljettfrågor

Frågor gällande biljetter hänvisas i första hand direkt till respektive biljettombud t ex Ticketmaster eller Eventim. Om du vill kontakta oss på Lifeline direkt gällande biljetter kan du maila till biljettansvarig. Glöm inte ange ditt bokningsnummer eller annan info för ditt biljettköp som kan tänkas behövas. Kontaktuppgifter hittar du under ”Om oss”.

Biljettköp och bokningsalternativ

Våra biljetter säljs via Ticketmasters eller Eventims biljettsystem, alternativt via de olika biljettsystem som de lokala arenorna runt om i landet använder.

Att tänka på när du köper en biljett

Du som kund är ansvarig för att i samband med biljettköp kontrollera att evenemang, datum, tid, plats och pris stämmer med din beställning. Annullering av biljettköp kan ske senast en timme efter utskriftstillfället. Du är också ansvarig för att kontrollera om evenemangets datum, tid eller plats har ändrats.

Ändring och återköp av biljetter

Önskar du ändra datum eller ort inom samma evenemang kan detta ses över av oss som arrangör. I de flesta fall går det att lösa, men vi garanterar inte byte. Vid ombokning av evenemang återbetalas ej service- och distributionsavgifter. Återköp av biljetter samt byte till annat evenemang görs ej.

Missnöjen och klagomål på evenemang

Ibland kan det hända att sikten från en viss plats skyms av exempelvis teknik- eller scenutrustning som tillkommit under scenbygget. I sådant fall eller vid andra problem med platserna ber vi dig att snarast möjligt ta kontakt med personalen på arenan, så hjälper de till att hitta andra platser. Skulle av någon anledning missnöjet kvarstå och du väljer att lämna arenan, ska du vända dig till arenapersonalen eller biljettkassan. Eventuella klagomål ska alltså framföras till personalen på plats. Efter genomförd konsert/föreställning betraktas evenemanget som godkänt av dig som besökare.

Inställt evenemang

Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kunden omedelbart kontakta ansvarig arena/arrangör. I de fall evenemang flyttats eller ställts in gäller de villkor som står i informationen som går ut till kund i samband med inställt/flyttat evenemang. Vid inställt eller flyttat evenemang återbetalas ej service- och distributionsavgifter.

Återlösen av biljetter görs ej efter angivet sista datum.

Köp enligt Force Majeure-Klausulen

Vid köp av biljetter via våra producerade produktioner på konserthus finns en så kallad force majeure-klausul. Denna klausul innebär att i de fall evenemang ej kan genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll, som skäligen, inte har räknats med när avtalet ingicks och vars följder inte denne skäligen ej kunde undvikit eller övervunnet. Är arrangören fri från skadeståndsskyldighet och andra påföljder.

Lifeline och våra juridiska ombud anser att denna klausul kan tillämpas i det fall Sveriges regering för ett officiellt uttalande med en tydlig rekommendation eller förbud om att större folksamlingar ska undvikas under viss tid för att undvika smittspridningen.

Det innebär i praktiken att om vi som arrangör tvingas ställa in ett kommande evenemang på grund av ett officiellt uttalande från Sveriges regering så är vi inte skyldiga att återbetala biljettintäkter till biljettkunder.